HOTLINE:

0942 880 990

Lời ngỏ

Công nghệ là yếu tố quyết định mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên làm nên sự thay đổi một doanh nghiệp, một tổ chức, một quốc gia, một xã hội...

Lịch sử phát triển của xã hội loài người chúng ta đã chứng minh được tầm quan trọng của công nghệ. Nhờ việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, loài người chúng ta đã từng bước chuyển từ vị thế phải phụ thuộc vào tự nhiên, sang làm chủ thế giới, khai thác được tự nhiên để phục vụ cuộc sống con người.